Archive for februarie, 2016

Артемий Троицкий: „Пропаганда – это смерть”

Артемий Троицкий – о пропаганде, качественной журналистике и современных предпочтениях пользователей СМИ Эстония первой среди стран Балтии запустила несколько месяцев назад общественный телеканал, вещающий на русском языке, – "ЭТВ+". Согласно проведенному недавно исследованию, за счет "ЭТВ+" за последние полгода доля русскоязычного населения Эстонии, которая смотрит телеканалы эстонской национальной телерадиовещательной компании по 15 минут в неделю, увеличилась с 4,3 до 19,5 процента. Однако по такому показателю, как дневная доля аудитории, новый телеканал плетется в хвосте у лидеров эфира – "Первого балтийского канала", "РТР-Планета", ... Read more

Membru CCA: Astăzi este posibil ca o persoană să deţină zece licenţe în audiovizual

Codul Audiovizualului permite unei companii să deţină cinci licenţe, iar o persoană fizică poate deţine majoritatea în două companii, respectiv la ziua de astăzi este posibil ca o persoană să deţină zece licenţe în audiovizual. Despre aceasta a comunicat membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), Nicolae Damaschi, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, citat de IPN. „După modificarea legii au apărut mai multe persoane în Republica Moldova care, noi presupuneam, deţin mai mult de două, trei sau patru licenţe. Ulterior s-a dovedit ... Read more

(video) Discuția integrală a Maiei Sandu cu diaspora moldovenească

Sâmbătă, 6 februarie 2015, Maia Sandu a avut o întâlnire pe live cu reprezentanții diasporei moldovenești din lume. „Avem foarte multe probleme de rezolvat, dar cu implicarea și sprijinul dumneavoastră vom putea să schimbăm starea de lucruri. Sunt convinsă că diaspora are un mare potențial intelectual. Acesta trebuie coagulat și valorificat în permanență, și nu doar exploatat o dată la 4 ani, atunci când sunteți chemați la urne” a spus Maia Sandu în unul din mesajele sale. Read more

Традиционные механизмы «гражданских» информационных войн

Советский человек жил с ощущением, что у всех должны быть затянуты пояса. Поэтому контрнарративом был рассказ об отнюдь не аскетической жизни верхушки. Контрнарратив очень четко апеллирует к болевым точкам мастер-нарратива, на котором строится вся пропаганда. Под «гражданскими» информационными войнами мы будем понимать корпоративные войны, политические баталии, экономические столкновения и подобное. Все это конфликтные ситуации, в которых активно может быть задействован информационный инструментарий. Холодная война также пользовалась этими моделями, поскольку она все время была нацелена на работу на чужой территории, что заставило ее ... Read more

API semnalează: proiectul legii poștei contravine normelor europene și promovează interese corporative

Asociația Presei Independente (API) a expediat o scrisoare conducerii Parlamentului și Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, în care menționează că proiectul Legii poștei, adoptat în prima lectură la 29 decembrie 2015, exclude din categoriile serviciului poştal universal colectarea, sortarea, transportarea și distribuirea cărților și cataloagelor, a ziarelor și altor publicații periodice. Acest fapt contravine Directivei 97/67/CE a Parlamentului European privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului. ”La modul practic, această ... Read more