Apel de propunere pentru societatea civilă cu privire la Măsurile de Consolidare a Încrederii EuropeAid/150382/DD/ACT/MD

Comisia Europeana

Comisia Europeană se află în căutare de propuneri pentru consolidarea încrederii între cele două maluri ale Nistrului, precum și între autoritățile centrale de la Chișinău și UTA Găgăuzia. Apelul fiind finanțat de către programul “Măsuri de Consolidare a Încrederii”.
Termenul limită de depunere a propunerilor de proiect este 19 Octombrie 2015.
Sesiunile de informare vor avea loc la:
Chișinău: 17 Septembrie 2015; 9:30 – 11:30; Hotelul Regency (str. Sfatul Țării 17, MD 2012, Chișinău, Republica Moldova)
Comrat: 17 Septembrie 2015; 14.00-16:00; Hotelul Altin Palace (str. Lenin 204 – E, Comrat, Republica Moldova)
Tiraspol: 18 Septembrie 2015 ; 12.00 -14:00 Misiunea OSCE în Moldova (Oficiul Tiraspol ) (str. Furmanov 1)

Pentru mai multe informații, accesați pagina https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1440058305890&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35503&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150382

Leave a Comment