API semnalează: proiectul legii poștei contravine normelor europene și promovează interese corporative

big-asociatia-presei-independente-are-un-nou-presedinte

Asociația Presei Independente (API) a expediat o scrisoare conducerii Parlamentului și Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, în care menționează că proiectul Legii poștei, adoptat în prima lectură la 29 decembrie 2015, exclude din categoriile serviciului poştal universal colectarea, sortarea, transportarea și distribuirea cărților și cataloagelor, a ziarelor și altor publicații periodice. Acest fapt contravine Directivei 97/67/CE a Parlamentului European privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului.
”La modul practic, această modificare va însemna că Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” – operator naţional care prestează servicii poştale şi care deţine, de facto, o poziţie dominantă pe piaţă, nu va mai avea obligația legală să ridice, sorteze, transporte și distribuie publicațiile periodice”, semnalează API, care atrage atenția deputaților asupra faptului că ”o asemenea situaţie ar cauza falimentul multor redacţii, ar leza dreptul constituţional al cetăţenilor la informaţie şi ar deteriora pluralismul de opinii în Republica Moldova”.

Totodată, API a transmis parlamentului o analiză a reglementărilor legale actuale privind distribuirea publicațiilor periodice şi câteva propuneri argumentate de amendare a proiectului Legii poştei, solicitând excluderea din proiect ”a modificărilor elaborate în interese corporative şi care contravin interesului public general şi dreptului la informare, consfinţit de Constituţia Republicii Moldova”.

SURSA: http:media-azi.md