Avocatul Poporului: Fără evoluții la capitolul respectarea drepturilor omului în R. Moldova

Corupția, accesul la justiție, ocrotirea sănătății, asistența și protecția socială sunt domeniile care înregistrează cele mai multe încălcări ale drepturilor omului în R. Moldova și sunt cele mai frecvente motive de adresare la Oficiul Avocatului Poporului. Declarația îi aparține avocatului poporului, Mihai Cotorobai, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă, în cadrul căreia a prezentat Raportul privind respectarea drepturilor omului în R. Moldova în anul 2015.

ombudsman

În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2015, în adresa Oficiului Avocatului Poporului au parvenit 943 de cereri. La oficiul central din Chişinău au fost recepţionate 855 de cereri şi la reprezentanţele OAP, respectiv din Cahul – 40, din Comrat – 31 şi din Varniţa – 17 cereri.

Din totalul celor 943 de cereri adresate pe parcursul a 12 luni ale anului 2015, cel mai actual subiect abordat de către solicitanţi a fost pretinsa încălcare a dreptului de acces liber la justiţie, numărul cererilor fiind relativ constant, variind neesenţial de la un an la altul.
De exemplu:
– în 139 de cazuri (53,7%) se reclamă nerespectarea principiului contradictorialităţii procesului;
– în 43 de cazuri (16,6%) – pretinsa tergiversare a examinării cauzelor în instanţele judecătoreşti;
– în 42 de cazuri (16,2%) – neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti;
– în 35 de cazuri (13,5%) se invocă dezacordul cu sentinţa/hotărîrea pronunţată de instanţele judecătoreşti.
Din cele 195 de cereri înregistrate la capitolul securitatea şi demnitatea personală, cel mai frecvent sînt semnalate condiţiile precare de detenţie din penitenciare (161 de cazuri). În 12 cereri a fost invocată aplicarea relelor tratamente, în 11 plîngeri – lezarea demnităţii personale. În alte 11 petiţii au fost expuse diverse probleme ce ţin de respectarea procedurii la reţinere sau arestare.
Nemulţumirile persoanelor din grupurile sociale cu un risc sporit de vulnerabilitate se referă la neasigurarea dreptului la asistenţă şi protecţie socială, această categorie de plîngeri plasîndu-se constant pe poziţia a treia. Din cele 91 de cereri înregistrate la această tematică, în 37 de cazuri petiţionarii au susţinut că nu le-au fost acordate înlesnirile sociale cuvenite, 24 persoane au invocat că nu le este respectat dreptul la un trai decent, iar în 30 cazuri a fost contestat modul de calculare a prestaţiilor. Majoritatea problemelor abordate la acest capitol ar putea fi soluţionate prin revizuirea politicilor publice din domeniul social. Avocatul Poporului totuşi intervine în cazurile în care prezumă anumite erori în stabilirea prestaţiilor sociale şi în cazurile în care pot fi găsite soluţii alternative.
Oficiul Avocatului Poporului şi-a propus să schimbe procedura de audiere a cetăţenilor, astfel încît să nu substituie activitatea avocaţilor licenţiaţi, prin oferirea de consultaţii juridice. Persoanele care se vor adresa la Oficiul Avocatului Poporului vor fi ajutate să depună o cerere Avocatului Poporului, în cazul în care problema ţine de competenţa acestuia. În celelalte cazuri, vizitatorii vor fi îndrumaţi să se adreseze autorităţilor competente de a le soluţiona problema.
Pe parcursul anului, funcţionarii Oficiului Avocatului Poporului au audiat 2659 de persoane. La sediul central Chişinău s-au adresat 1102 cetăţeni (41.5%), care au pretins că le-au fost lezate drepturile şi libertăţile garantate de Constituţie. La Reprezentanţa Comrat s-au adresat 962 de cetăţeni (36%), la Reprezentanţa Cahul – 449 de persoane (17%) iar la Reprezentanţa Varniţa – 146 de cetăţeni (5.5%).

SURSA: ombudsman.md