Uncategorized

Георгий Почепцов: Контрпропаганда как объект

На пропаганду всегда найдется контрпропаганда. Эти потоки призваны уравновешивать друг друга, но часто этого не происходит, так как один из них оказывается непропорционально сильнее. И тот, и другой потоки могут нести как позитив, так и негатив. Контрпропаганда борется с пропагандой, демонстрируя ее недостоверность. В нашей мирной жизни мы часто слышим критические замечания и даже обвинения. Пиар-службы начинают строить опровержения. Однако опровержение является более сложным процессом, чем обвинение. Это связано с тем, что информация, введенная первой, тяжело поддается изменениям. Это правило, берущее начало ... Read more

Lituania. Experiențe și practici pentru Moldova

În perioada 3-6 octombrie 2016 o echipa mixta constituita din doi jurnaliști (TV Moldova-1 si TV Canal Regional) și un cameraman au efectuat o deplasare de lucru in Vilnius Lituania. Reprezentanții celor doua instituții media au avut întâlniri cu Aleksandras Spruogis, vice-ministrul energeticii din Lituania care le-a vorbit despre eforturile intreprinse pentru a diminua dependența față de resursele energetice din Rusia și sporirea capacitatilor proprii, inclusiv prin realizarea unor proiecte regionale, precum sunt: terminalului plutitor de gaz ... Read more

ABC-ul tehnicilor de manipulare

Din start, în loc de introducere, voi veni cu câteva precizări: Procesul de manipulare este asimetric – o parte influențează cu scopul ca altă parte să fie influențată. Partea care influențează știe că în manipulare nu funcționează legea a treia a lui Newton (forța de acțiune este egală cu forța de reacțiune). În cunoștință de cauză ori nu, manipulatorii dau ascultare învățămintelor lui… Joseph Goebbels, „părintele propagandei în Germania nazistă”. Acesta zicea că oamenii de rând sunt mai primitivi decât ne imaginăm. ... Read more

API semnalează: proiectul legii poștei contravine normelor europene și promovează interese corporative

Asociația Presei Independente (API) a expediat o scrisoare conducerii Parlamentului și Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, în care menționează că proiectul Legii poștei, adoptat în prima lectură la 29 decembrie 2015, exclude din categoriile serviciului poştal universal colectarea, sortarea, transportarea și distribuirea cărților și cataloagelor, a ziarelor și altor publicații periodice. Acest fapt contravine Directivei 97/67/CE a Parlamentului European privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului. ”La modul practic, această ... Read more