Comisia Europeană: Codul de bune practici împotriva dezinformării

Codul de bune practici împotriva dezinformării
Bruxelles, 29 ianuarie 2019 Comisia Europeană a publicat astăzi primele rapoarte prezentate de societățile și asociațiile profesionale care au semnat, în octombrie 2018, Codul de bune practici împotriva dezinformării. Comisia salută progresele înregistrate, însă îi invită totodată pe semnatari să își intensifice eforturile în perioada premergătoare alegerilor europene din 2019.

Astăzi, Google, Facebook, Twitter, Mozilla și organismele profesionale care reprezintă sectorul publicității au înaintat primele lor rapoarte referitoare la măsurile adoptate pentru a se conforma Codului de bune practici privind dezinformarea. S-au înregistrat unele progrese, în special în ceea ce privește eliminarea conturilor false și limitarea vizibilității site-urilor web care promovează dezinformarea. Cu toate acestea, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a se asigura transparența deplină a publicității politice până la începerea campaniei pentru alegerile europene în toate statele membre ale UE, pentru a permite un acces corespunzător la datele platformelor în scopuri de cercetare și pentru a se asigura o cooperare adecvată între platforme și fiecare stat membru, prin intermediul punctelor de contact din cadrul sistemului de alertă rapidă.

Andrus Ansip, vicepreședintele responsabil cu piața unică digitală, a declarat: „Semnatarii au luat măsuri, de exemplu, au pus la dispoziția utilizatorilor noi modalități de a obține mai multe detalii cu privire la sursa unei postări sau a unui anunț publicitar. Acum, semnatarii ar trebui să se asigure că aceste instrumente sunt accesibile tuturor pe teritoriul UE, să monitorizeze eficiența acestora și să se adapteze în permanență la noile mijloace utilizate de cei care răspândesc dezinformarea. Nu este timp de pierdut.”

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Prin lansarea, săptămâna trecută, a rețelei europene de cooperare în materie de alegeri cu autoritățile UE și prin prezentarea, astăzi, a acestui raport, ne intensificăm eforturile pe toate fronturile pentru a asigura desfășurarea unor alegeri libere și corecte. Mă aștept ca societățile să își respecte pe deplin declarațiile și angajamentele. Timpul este scurt, deci trebuie să acționăm acum.”

Julian King, comisarul UE pentru uniunea securității, a declarat: „Având în vedere faptul că alegerile europene se apropie, orice progrese înregistrate în lupta împotriva dezinformării sunt binevenite. Totuși, trebuie să înregistrăm noi progrese și să accelerăm ritmul înainte de luna mai. Nu vrem să fim în situația în care să ne dăm seama, în ziua de după alegeri, că ar fi trebuit să facem mai mult.”

Mariya Gabriel, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a declarat: „Rapoartele prezentate astăzi se concentrează asupra măsurilor urgente, cum ar fi eliminarea conturilor false. Este un început promițător. Acum mă aștept ca semnatarii să își intensifice activitatea de monitorizare și raportare și să coopereze în mai mare măsură cu verificatorii veridicității informațiilor și cu comunitatea de cercetare. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii noștri au acces la informații obiective și de calitate care să le permită să facă alegeri în cunoștință de cauză”.

Potrivit rapoartelor care se referă la măsurile adoptate până la 31 decembrie 2018, activitatea societăților online este mai avansată și mai cuprinzătoare în unele domenii, de exemplu în ceea ce privește eliminarea conturilor false și combaterea vectorilor dezinformării, dar mai redusă în altele. În special, rapoartele arată că:

Facebook a luat sau ia măsuri pentru a-și onora toate angajamentele, dar acum trebuie să ofere informații mai clare cu privire la modul în care va aplica instrumentele menite să le permită consumatorilor să aibă un control sporit și va stimula cooperarea cu verificatorii veridicității informațiilor și cu comunitatea de cercetare pe întreg teritoriul UE.
UE impotriva dezinformarii
Google a luat măsuri pentru a-și onora toate angajamentele, în special cele menite să amelioreze controlul plasării publicității, transparența publicității politice și punerea la dispoziția utilizatorilor de informații, instrumente și sprijin pentru ca aceștia să poată avea un control sporit asupra experienței lor online. Cu toate acestea, unele instrumente sunt disponibile doar într-un număr redus de state membre. De asemenea, Comisia invită motorul de căutare online să sprijine acțiunile de cercetare la o scară mai amplă.
Twitter a acordat prioritate acțiunilor împotriva actorilor răuvoitori, închizând conturile false sau suspecte și sistemele automatizate/boții. Sunt necesare însă mai multe informații cu privire la modul în care aceste măsuri îi vor împiedica pe vectorii persistenți ai dezinformării să își promoveze mesajele.
Mozilla este pe punctul de a lansa o versiune actualizată a browser-ului său pentru a bloca în mod implicit monitorizarea navigării de la un site internet la altul (cross-site tracking), însă ar trebui să furnizeze elemente mai concrete cu privire la modul în care acest instrument va limita informațiile furnizate cu privire la activitățile de navigare ale utilizatorilor, care ar putea fi folosite pentru campanii de dezinformare.
În ceea ce privește viitoarele rapoarte, Comisia se așteaptă ca Google, Facebook, Twitter și Mozilla să dezvolte o abordare mai sistematică pentru a permite o monitorizare și o evaluare adecvate și regulate, pe baza unor date corespunzătoare în materie de performanță.

În ceea ce privește organismele profesionale care reprezintă sectorul publicității (Federația Mondială a Agențiilor de Publicitate, Asociația Europeană a Agențiilor de Comunicare și Interactive Advertising Bureau Europe), Comisia ia notă de eforturile constructive ale acestora de a spori gradul de conștientizare cu privire la cod, dar ia notă și de absența societăților în rândul semnatarilor și subliniază rolul esențial pe care îl joacă mărcile și agențiile de publicitate în cadrul eforturilor de combatere a vectorilor dezinformării.

Etapele următoare

Rapoartele prezentate astăzi se referă la măsurile adoptate de societățile online și de sectorul publicității până la 31 decembrie 2018. În zilele următoare, platformele online ar trebui să-i furnizeze Comisiei informații detaliate pentru ianuarie 2019. Acest prim raport lunar va fi publicat în februarie 2019 și va fi urmat de rapoarte similare în fiecare lună, până în mai 2019. Acest lucru va permite Comisiei să verifice dacă, înainte de alegerile europene, sunt în vigoare politici eficace, care se concentrează îndeosebi asupra proceselor electorale.

Până la sfârșitul anului 2019, și anume la încheierea perioadei inițiale de 12 luni a Codului de bune practici împotriva dezinformării, Comisia va efectua o evaluare cuprinzătoare a acestuia. În cazul în care rezultatele nu sunt satisfăcătoare, Comisia poate propune acțiuni suplimentare, inclusiv acțiuni cu caracter de reglementare.

Context

Monitorizarea Codului de bune practici împotriva dezinformării face parte din Planul de acțiune împotriva dezinformării, pe care Uniunea Europeană l-a adoptat în luna decembrie a anului trecut pentru a consolida capacitățile și a întări cooperarea dintre statele membre și instituțiile UE, cu scopul de a aborda în mod proactiv amenințările reprezentate de dezinformare.

Semnatarii care au prezentat rapoartele au aderat la Codul de bune practici în octombrie 2018, pe bază de voluntariat. Codul are ca scop îndeplinirea obiectivelor prevăzute în comunicarea Comisiei prezentată în aprilie 2018, prin stabilirea unei game largi de angajamente articulate în jurul a cinci domenii:

să se reducă veniturile din publicitate obținute de conturile și site-urile web care publică informații false și să se furnizeze agențiilor de publicitate instrumente de siguranță adecvate, precum și informații privind site-urile web care răspândesc dezinformarea;
să se permită divulgarea publică a publicității politice și să se depună eforturi pentru divulgarea publicității tematice;
să se instituie o politică clară și accesibilă publicului privind identitatea și boții online și să se ia măsuri pentru a închide conturile false;
să se furnizeze informații și instrumente care să-i ajute pe utilizatori să ia decizii în cunoștință de cauză și să se faciliteze accesul la diverse puncte de vedere privind subiecte de interes public, acordându-se totodată prioritate surselor de încredere;
să se asigure cercetătorilor un acces la date care să respecte confidențialitatea pentru a urmări și a înțelege mai bine difuzarea și impactul dezinformării.
De asemenea, Codul de bune practici este strâns legat de recomandarea inclusă în pachetul electoral anunțat de președintele Juncker în discursul privind starea Uniunii din 2018, cu scopul de a asigura alegeri pentru Parlamentul European libere, corecte și sigure. Măsurile includ o mai mare transparență a publicității politice online și posibilitatea de a impune sancțiuni pentru utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal în scopul influențării în mod deliberat a rezultatelor alegerilor europene. De asemenea, statele membre au fost sfătuite să înființeze rețele naționale de cooperare în materie de alegeri, alcătuite din autorități relevante – cum ar fi autoritățile electorale, cele din domeniul securității cibernetice și al protecției datelor, precum și cele responsabile de asigurarea respectării legii – și să numească un punct de contact care să participe la o rețea de cooperare în materie de alegeri constituită la nivel european. Prima reuniune la nivel european a avut loc la 21 ianuarie 2019.

Sursa: