Despre noi

RM-SI-UE “Arena Civica” este o asociație obștească, non-politică, non-profit, înregistrată la Ministerul Justiției a Republicii Moldova în decembrie 2014. Însa membrii acestui ONG activează mai mulți ani la rând în domeniul mass-media, promovând valorile democratice, procesul de modernizare și europenizare a țării, comunicarea dintre sectorul guvernamental și cel neguvernamental, stabilirea unor punți eficiente între diasporă și țara de origine.

Asociaţia „Arena Civica” s-a constituit şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, autoadministrării şi autogestiunii, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie, ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării si autogestiunii.

Obiectivele:
• apărarea drepturilor fundamentale ale omului, stipulate in Declaratia Universală a Drepturilor Omului si Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale;

• promovarea libertătilor de informare si de exprimare a opiniei cetătenilor; încurajarea liberei circulatii a informatiei; contribuirea la procesul de perfectionare a cadrului legislativ privind dreptului la libera si corecta informare a tuturor cetătenilor din Republica Moldova;

• promovarea si facilitarea comunicării între sectorul neguvernamental si cel guvernamental; extinderea dialogului si a comunicării eficiente între formatiuni si organizatii neguvernamentale si guvernamentale, politice, sindicale si cetătenesti; medierea în situatii conflictuale (la eventuala solicitare a serviciilor Asociatiei),
• promovarea si facilitarea comunicării si informării interdiasporale si pe segmentul diaspora – tara de origine;

• stimularea participării active a populatiei la desfãsurarea schimbărilor democratice din societate, promovarea mediului favorabil dezvoltării antreprenoriatului, a alegerilor libere si corecte, a tolerantei „0” la coruptie.

“Arena Civica” este totodată și o platformă de discuții și de acțiuni pentru toți cei, care nu sunt indiferenți față de situația și evoluțiile din Republica Moldova, care doresc schimbarea și aducerea țării noastre în spațiul politic, economic, cultural și spiritual european, a unui stat de drept, a unui stat prosper sub aspect economic si social.