Forumul Societății Civile din țările Parteneriatul Estic recomanda UE să țină cont mai mult de diferențele dintre țările PE

Forumul Societății Civile din țările Parteneriatul Estic a lansat recent o noua ediție Indicelui de Integrare Europeană pentru țările PE pentru anul 2014.

Evaluarea traiectoriei anuale a țărilor PE pe calea integrarii europene, a demonstrat rezultate diverse de la o țară la alta: Moldova și într-o măsură mai mare Georgia, au continuat inregistrarea unor progrese constante în integrarea în UE, în timp ce Armenia și Ucraina a cunoscut traiectorii de stop-start, din cauza unor provocări interne și externe.

Recomandarile experților incluse în ediția – 2014 a Indicelui de Integrare Europeană pornesc de la diferențele dintre cele șase țări partenere din Est și se referă la mobilitate, la aplicarea principiului „mai mult pentru mai mult”, la dialogul și suportul pentru societatea civilă și actorii, ce susțin procesul de reforme cel de comunicare privind beneficiile integrării în UE.

Sursa: http://eap-csf.eu/en/news-events/news/the-new-publication-of-eap-index-2014-issued/