Puterea poporului incepe de la administratia publica locala. Experienta Poloniei

Republica Moldova a trecut prin câteva reforme a administrației publice locale, dar deocamdată nici una dintre ele nu s-a soldat cu rezultate sesizabile, care să-i consolideze capacitățile. Anul 2015 este unul al alegerilor în organele de administrație publică locală, dar și al unor acțiuni de descentralizare a puterii, de transmitere a mai multor competențe de la Centru spre Regiuni.

Prin proiectul “ Puterea poporului incepe de la administratia publica locala. Experienta Poloniei”, Arena Civică și-a propus sa disimineze experiența poloneză de administrare publică într-un mod mai puțin tradițional: nu de la primar la primar, ci de la administrația publică locală la reprezentanții presei.

Astfel, în perioada 5-11 iulie 2015 un grup de jurnalisti de 9 persoane de la instituții media din țară, inclusiv regiunea transnistreană si autonomia gagauză, au vizitat orasele Lublin, Leczn și Janow Lubelski, comunele Zakrzowek, Werbkowice si Hrubieszow. Scopul acestei vizite de documentare a fost de a cunoaste experiența poloneză în domeniul funcționării administrației publice locale, relațiile cu puterea regională și cea centrală, dialogul și cooperarea dintre administrația publică locală și sectoarele privat si neguvernamental.

82_231_regular_dsc_1747

832731af5d81b95ba82de72993209600_XL

Colaj

Polonia -1

unnamed (1)

unnamed

Iată cîteva impresii ale participanților la proiect:

Ludmila Topal, Director Canal Regional:
„Cчитаю, что этот проект был для нас очень полезным, потому что он, во-первых, затрагивает очень актуальную для Молдовы проблему – реформу публичной власти. Во-вторых, позволяет ориентироваться на опыт Польши – более прогрессивного европейского государства. В третьих, вовлекает в обсуждение этой темы региональные телеканалы, которые, как показывает практика, пользуются большим доверием у телезрителей.
В ходе данного проекта подтверждается поговорка: „Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать”. Но если это увидел и запечатлел журналист, эффект будет в тысячи раз сильнее!
Если говорить о руководителях местной администрации в Польше, меня приятно удивили несколько общих для них определений: компетентность, доступность, искренность, смелость в принятии решений, умение мыслить на перспективу. Мы общались и с представителями региональных властей, и с бургомистрами небольших городов, но при этом ни разу не подкралось даже самое маленькое сомнение, что человек находится не на своём месте! Очень правильным я считаю то, что в местных администрациях любого уровня обязательно есть специалист или целый отдел, который занимается написанием проектов в международные Фондыю Это приносит свои результаты: при помощи грантов в Польше построено и реконструировано множество социальных и инфраструктурных объектов.
Понравилось и то, что прежде чем принять важное для сообщества решение, власти выносят его на обсуждение граждан. Приятно удивило отношение государства к культуре, истории народа, к сохранению этнической самобытности поляков и к культурному обмену с представителями других национальностей. За время поездки мы накопили богатый видеоматериал, который преобразуем в серию сюжетов и телепередач. Уверены, что тем самым сможем хоть немного повлиять на менталитет наших сограждан.

Irina Slaeva, redactor-sef, Lik TV, Ribnita:
“В первую очередь, для меня, как представителя приднестровского региона, поездка дала колоссальную возможность познакомиться с евроинтеграцией, как говорится, из первых уст. Жители Приднестровья информационно изолированы в какой-то мере и некоторые факты о процессах евроинтеграции не договариваются. Поэтому, нет возможности в полной степени изучить ситуацию и получить необходимую информацию. Визит в Польшу позволил мне ознакомится поближе и узнать многоаспектность происходящих процессов. В ходе визита, мы посетили администрации разного уровня, побывали как в больших, так и в маленьких городах. Гостепреимные встречи и откровенные разговоры – это, пожалуй, на сегодняшний день визитная карточка польских городов. Здесь развита инфраструктура, здесь прислушиваются к общественному мнению. В ходе визита, я узнала, что в Польше отлично взаимодействую друг с другом власть и представители НПО. Многие вопросы решаются благодаря такому плодотворному сотрудничеству. При каждой гмине существуют отделы инвестиционной политики, это говорит о том, что люди ищут и привлекают инвестиции в свой регион. Все процессы, будь это распределение бюджета или принятие каких-либо решений, у них прозрачны.
Приятно удивили меня встречи с фермерами, представителями малого и среднего бизнеса. Очень понравились ознакомительные поездки в приют для домашних животных, в информационный центр и в поселение готов. Кроме того, неизгладимые, запоминающие впечатления остались от посещения парковой зоны с различными обучающими лабораториями.»

Tatiana Chetrari, producător de ştiri, TV Moldova 1:
“Pe mine personal, m-a impresionat atitudinea şi responsabilitatea fiecărui angajat-ales din administraţia publică locală din Polonia. Orice acţiune cu privire la repartizarea banilor publici, din bugetul local şi cei veniţi prin transfer ca şi alocaţii din bugetul regional sau central, este luată în urma consultărilor cu alegătorii. Ei decid ce, unde şi cât trebuie să fie cheltuit. A doua experienţă pozitivă ce poate fi preluată ca bună practică este atitudinea faţă de animalele fărtă adăpost. Deschiderea unor aziluri pentru animale ar rezolva o mulţime de probleme în ţara noastră. „Revoluţia gunoaielor” s-a produs în Polonia prin introducerea impozitului pentru curăţenie pe cap de locuitor. De asemenea sunt şi alte lucruri de real folos ce s-au produs în rezultatul reformei cu privire la administraţia locală în Polonia. Mai multe competenţe transferate autorităţilor locale, înseamnă mai multe probleme rezolvate pentru fiecare cetăţean în parte.
Ceea ce am văzut, am aflat de la autorităţile şi oamenii din voievodatul Liublin, Polonia a produs o impresie extraordinară asupra mea ca jurnalist cu anumită experienţă. Acest fapt mă va ajuta să prezint telespectatorilor reportaje de un real folos pentru oamenii şi autorităţile din Moldova. Consider că acest proiect urmează să aibă continuitate. De ce? Pentru că nimic nu poate fi mai convingător decât ceea ce vezi, ce auzi de la oamenii pe care i-ai intervieivat. Mulţumim organizatorilor pentru idee, pentru implicare şi realizare.”

Ecaterina Jecova, redactor-sef, Gagauzmedia.md:
“Знакомство с жизнью в странах Евросоюза для меня представляет особый интерес, потому как Молдова сделала свой выбор, подписав Соглашение с ЕС, и хочется больше знать об опыте стран, прошедших путь вступления.
В Гагаузии, на референдуме 2014г (незаконном, но все же), жители высказались за выстраивание тесных связей с Россией и вступлением в Таможенный союз. Результаты этого референдума не единственное подтверждение того, что степень евроскептицизма довольно высока в гагаузском обществе. Многие эксперты полагают и я с этим согласна, что низкая степень информирования жителей автономии является основной причиной негативного отношения к евроинтеграции Молдовы. Общеизвестно, что самым убедительным примером является представление истории успеха конкретных людей, использовавших, представленные возможности различных европейских программ.
Мои представления о Польше – административной, культурной и исторической были довольно скромными, сформированными из общих источников – интернет и СМИ. Участие в проекте Arena Civica и первое знакомство с Польшой «воочию», помогло конкретизировать в моем понимании немало важных, для меня как для журналиста, вещей.
Программа пребывания съемочных групп из Молдовы в Польше была составлена очень хорошо. Ее насыщенность встречами с представителями местных властей разных городов и гмин Люблинской области я считаю, одним из самых полезных элементов программы проекта. Меня удивила простота, компетентность и доступность местных чиновников. Децентрализация власти – после визита в Польшу, в моем представлении, именно то, что предстоит внедрить в существующей системе в Молдовы. Одна из тем моих журналистских материалов будет звучать так: «Децентрализация власти в Польше. Ответственность для развития».
Учитывая аграрные особенности региона, в котором я живу и работаю, для меня очень своевременным и полезным оказалось знакомство с работой мелких ферм, эффективно привлекающих европейские гранты для развития своего бизнеса. Мои материалы, кончено будут посвящены и этим вопросам и это очень актуально для гагаузских предпринимателей.
Отдельно, хочется сказать об общих впечатлениях от участия в этом проекте. Среди многих визитов в разные страны, поездка в Польшу оказалось самой насыщенной и полезной. Мне очень понравилось то, что была возможность общаться с представителями НПО Польши. Визит в бизнес инкубатор в Люблине, позволит мне изучить работу такого учреждения в Гагаузии и провести параллель с опытом Польши.
Очень интересным было знакомство с работами культурных центров, развитие которых тоже сфокусировано на внедрении различных проектов.
Меня впечатлило сотрудничество власти и НПО в решение социальных проблем общества. Это одна из самых главных проблем в Молдове.»

Proiectul a fost finanțat de Ambasada Poloniei în RM.
Partenerii proiectului: Centrul de Informare pentru autoritățile locale din RM (CIAL) și Fondul Solidarnosc din Polonia.