STRATEGIA DIASPORA-2025 (versiune electronică în limbile română, engleză și rusă)

national_strategy_diaspora_2025_cover_0

Strategia Nationala Diaspora-2025 a fost aprobată de Guvernul Republicii Moldova pe 24 februarie 2016, împreună cu Planul de acțiuni pentru anii 2016-2018 privind implementarea acesteia.

Aprobarea documentului strategic reflectă angajamentul autorităților centrale în dezvoltarea şi aprofundarea relațiilor cu cetățenii plecați peste hotare sau stabiliți în afara țării și defineşte acțiunile prioritare în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării în vederea consolidării relațiilor cu membrii diasporei.
Strategia descrie situația curentă și oferă cadrul necesar de suport și intervenții practice din partea Guvernului Republicii Moldova pentru implicarea și participarea diasporei, colaborarea și parteneriatul cu aceasta.

Documentul a fost elaborat de Biroul pentru relații cu diaspora (BRD), cu susținerea Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Textul documentului poate fi accesat AICI
Strategia Nationala Diaspora-2025.